• តែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី សរុប១៩រូប
    ដោយ គ្រួ ធំ ថ្ងៃទី 06 September, 2018 ម៉ោង 03:28 PM

    ភ្នំពេញ៖  នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយកមន្ត្រីចំនួន១៩រូប ដូចខាងក្រោម