គ.ជ.បប្រាប់លោក កឹម សុខា ដែលកៀងគរអ្នកគាំទ្រមកពីតាមបណ្ដាខេត្ត ដើម្បីឃោសនានៅភ្នំពេញថ្ងៃនេះ

0
344

ភ្នពេញៈគ.ជ.ប បានប្រតិកម្ម និងបានចេញលិខិតប្រាប់លោក កឹម សុខាប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកៀងគរអ្នកគាំទ្រមកពីតាមបណ្ដាខេត្ត ដើម្បីឃោសនានៅថ្ងៃនេះ គឺផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់(គជប)និងសាលារាជធានីភ្នំពេញៈ ​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here