គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មី ប្រកាសទារលុយពីកញ្ញា សាសា

ភ្នំពេញៈតាម​សេចក្ដីប្រកាស គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពថ្មី​បាន​ទុកពេល​ឲ្យកញ្ញា ឯក សុជាតា ឈ្មោះក្នុងសិល្បៈ សា​សា តម្រួវឲ្យនាងចូលទូទាត់លុយ ចំនួន​១​សប្តាហ៍​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី 19 រហូតដល់​ថ្ងៃទី 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ជា​កំហិត បើ​មិន​ដូច្នោះ​គ្រឹះស្ថាន​នឹង​អនុវត្តន៍​តាម​និតិ​វិធី​ច្បាប់ ។​

​យ៉ាងណា គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ពិភពថ្មី បាន​ដក​ចេញពី​សេចក្ដី​របស់ខ្លួន​វិញ បន្ទាប់ពី​ប៉ុន្មាន​ក្រោយមក​។ ជុំវិញ​ការលើកឡើង​ខាងលើMCN បាន​ព្យាយាម​ទាក់ទង​ទៅ​សា​សា​ជាច្រើនលើក ប៉ុន្តែ​ទូរស័ព្ទ​របស់​នាង​Call​ចូល​មិនមាន​អ្នកទទួល​៕ សំនៀង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *