ចូរចេះប្រើភាសាខ្មែរ÷ខ្លោងទ្វារ កុំសរសេរ ក្លោងទ្វារ

0
76

ខ្លោងទ្វារ÷បង្គោលមួយគូមានធ្នឹមធ្វើដោយឥដ្ឋឬដោយឈើភ្ជាប់នឹងកំពែង ឬ របងមានចន្លោះជាផ្លូវសម្រាប់ដើរចេញចូលបាន
ខ្លោងទ្វារវត្ត, ខ្លោងទ្វារផ្ទះ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here