សមាសភាពប្រធានរដ្ឋសភា, អនុប្រធានទាំង២ និងប្រធានគណៈកម្មការទាំង១០

(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ និងក្បាលម៉ាស៊ីនរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានអនុម័តទាំងស្រុងនោះហើយ រដ្ឋសភាក៏បានប្រកាសបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង អនុប្រធានរដ្ឋសភា និងប្រធានគណៈកម្មការទាំង១០ផងដែរ។

រដ្ឋសភា បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា, លោក ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី១រដ្ឋសភា និងលោកស្រី ឃួង សុដារី អនុប្រធានទី២រដ្ឋសភា។

ដោយឡែកសម្រាប់គណៈកម្មការទាំង១០ នៃរដ្ឋសភារួមមាន៖

១៖លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានគណៈកម្មការទី១ នៃរដ្ឋសភា។
២៖លោក ជាម យៀប ប្រធានគណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា។
៣៖លោក ជា វណ្ណដេត ប្រធានគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា។
៤៖លោក ហ៊ុន ណេង ប្រធានគណៈកម្មការទី៤ នៃរដ្ឋសភា។
៥៖លោក ឈាង វុន ប្រធានគណៈកម្មការទី៥ នៃរដ្ឋសភា។
៦៖លោក ប៉ែន បញ្ញា ប្រធានគណៈកម្មការទី៦ នៃរដ្ឋសភា។
៧៖លោក ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា។
៨៖លោកស្រី ឡោក ខេង ប្រធានគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា។
៩៖លោកស្រី ងិន សុផុន ប្រធានគណៈកម្មការទី៩ នៃរដ្ឋសភា។
និង១០៖លោក ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *