ទូតខ្មែរនៅអាមេរិក ថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនផលិតបង្គន់ ដោយប្រើរូបភាពប្រាសាទខ្មែរ និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ លោកជុំ សុន្ទរី បានថ្លែងថា ស្ថានទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលដំណឹងដោយតក់ស្លុត និងស្រងាកចិត្តថា៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *