កម្ពុជា-ឡាវ នឹងបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិបន្ថែមមួយទៀត ខណៈសព្វថ្ងៃមានច្រកតែមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *