អង្គភាព ព័ត៌មាន កម្ពុជាខ្ញុំ (mcn.news)សុំអភ័យទោស ចំពោះការអាក់ខានចេញផ្សាយ១សប្តាហ៍មកនេះ

0
132

ភ្នំពេញៈ អង្គភាពសារព័ត៌មាន កម្ពុជាខ្ញុំ My Cambodia news (mcn.news) សូមអភ័យទោសចំពោះមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ចំពោះការអាក់ខានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ (mcn.news) ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះដោយសារ តែបច្ចេកទេសកុំព្យួរទ័រ ។

លោកអ្នកនឹងបានតាមដានព័ត៌មានទូទៅក្នុងគេហទំព័រ (mcn.news) ជាថ្មីម្តអទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅ៕

សូមអរគុណ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here