មន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីបន្តអាជ្ញាបណ្ណដល់អង្គភាព កាសែត វេបសាយ កម្ពុជាខ្ញុំ (mcn.news)

0
166

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ មន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតបន្តអាជ្ញាបណ្ណដល់អង្គភាព កាសែត វេបសាយ កម្ពុជាខ្ញុំ (mcn.news)​ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here