ថ្ងៃ២៣មេសានេះ​កម្ពុជា​មិនមាន​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វិដ​១៩​ថ្មី​ទេ ហើយក៏​គ្មាន​អ្នក​ព្យាបាល​បានជា​សះស្បើយ​ដែរ​

0
93

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​បានប្រកាស​ឲ្យ​ដឹងថា ថ្ងៃនេះ(២៣មេសា)​មិនមាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​covid.19 ថ្មី​ទេ ហើយក៏​មិនមាន​អ្នក​ត្រូវបាន​ព្យាបាល​ឲ្យ​ជាសះស្បើយ​ដែរ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here