ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសទទួលស្គាល់ សមាជិកទីប្រឹក្សារបស់សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន៤០រូប

0
73

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកទីប្រឹក្សា របស់សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៤ លើកទី១ ចំនួន៤០រូប៕

សមាសភាពទីប្រឹក្សា របស់សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ មានដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here