រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជម្រាបជូន ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការ ឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែន ជាមួយប្រទេសវៀតណាម ស្តីពី ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា

0
72

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជម្រាបជូន ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការ ឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែន ជាមួយប្រទេសវៀតណាម ស្តីពី ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here