ថ្ងៃនេះកម្ពុជា រកឃើញវិជ្ជមានថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ២នាក់ទៀត មកពីបរទេស និងជាសះស្បើយ ០២នាក់បន្ថែម 

0
61

ភ្នំពេញ : ប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការ អំពី Covid-19 នៅកម្ពុជា ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា បានរកឃើញភាពវិជ្ជមានថ្មី ០២នាក់ទៀត មកពីបរទេស – និងជាសះស្បើយ ០២នាក់បន្ថែម ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា បើ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ នេះមានចំនួនអ្នកឆ្លង៖ ” ២៤៨ នាក់ ” ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ” ២១៧ នាក់ ” ឯចំនួនអ្នកស្លាប់៖ គ្មាន៕
ប្រសើរ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here