ថ្ងៃ២៦ឧសភានេះ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង កូវីដ-១៩ថ្មី ៦៦០នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៧៥០នាក់និងស្លាប់៧នាក់

ចេញផ្សាយ÷27.05.2021

ភ្នំពេញ៖   នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៦៦០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៧៥០នាក់ជាសះស្បើយ តែមាន៧នាក់ បានស្លាប់

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៦,៩៨៩នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១៩,៧៧២នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៩០នាក់៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *