ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៥៣៨នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន៥៣៤នាក់

ចេញផ្សាយ÷05.06.2021
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៣៨នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៥៣៤នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៣៣,៦១៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ២៦,០៧៨នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២៥២នាក់៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *