ថ្ងៃ១៧ កក្កដានេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៨៣៦នាក់ជាសះស្បើយ ៩២៨នាក់និងស្លាប់២៤នាក់

ចេញផ្សាយ÷17.07.2021

ភ្នំពេញ៖  នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៨៣៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៩២៨នាក់ជាសះស្បើយនិងមានអ្នកស្លាប់២៤នាក់។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៦៦,៣៣៦នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៥៧,៩៥៥នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១០៧៦នាក់៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *