ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ សីហា ២០២១ តំបន់ឥណ្ឌូចិននឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ដែលមានសន្ទស្សន៍កើនឡើង

ចេញផ្សាយ÷18.08.2021

ភ្នំពេញ÷ តាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ សីហា ២០២១ តំបន់ឥណ្ឌូចិននឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ដែលមានសន្ទស្សន៍កើនឡើងដល់កម្រិត ១០ ដែលជាកម្រិតឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន (នៅចន្លោះពីម៉ោង ១០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០២ រសៀល)។

ការកើនឡើងនៃសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV នេះ នឹងបង្កឱ្យមានហានិភ័យ និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ដូចខាងក្រោម÷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *