សម្តេចតេជោ អំពាវនាវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

ចេញផ្សាយ÷04.10.21
ភ្នំពេញ៖នៅក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសារាចរស្តីពី «ការពង្រឹងវិធានការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩»ឲ្យបាន ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *