តែងតាំងលោក ឃ្លាំង ហួត, លោក សុខ ពេញវុធ និង លោក ហ៊ុន សរិទ្ធី ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ

ចេញផ្សាយ÷ 30.07.2022

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំង លោក ឃ្លាំង ហួត, លោក សុខ ពេញវុធ និង លោក ហ៊ុន សុរិទ្ធី ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *