​ថ្ងៃ​ទី​១២​ និង១៣ មីនា អាចនឹងមានភ្លៀង​​កក់​ខែ​!

 ​

ភ្នំពេញ ៖​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​ចេញ​ការ​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ​ឱ្យ​ដឹង​ថា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២-១៣ មីនា ភ្លៀង​កក់ខែ នឹង​អាច​ធ្លាក់​ស្ទើរតែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ។

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាសសូមប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត ដែល​អាច​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ពេល​មេឃ​រកកលភ្លៀង ៕ សិលា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *