សេចក្តីសុំអភ័យទោស ចំពោះមិត្តអ្នកអាន

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ម្សិលមិញនេះ MCN  ខកខានចេញផ្សាយព័តមានប្រចាំថ្ងៃ ពេញមួយថ្ងៃ ដោយសាររអាក់រអួលបច្ចេកទេស មកពីបរទេស ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់មេត្តា អធ្យាសរ័យ និង យោគយល់៕

សូមអរគុណ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *