ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសតែងតាំង និងប្តូរមុខតំណែង នាយទាហានមួយចំនួន

0
896

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី ៨ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងមកនេះ ក្រសួងការពារជាតិ បាន ប្រកាសតែងតាំង និងប្តូរមុខតំណែង នាយទាហានមួយចំនួន ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here