ព្រឹកនេះ សម្តេចតេជោ អញ្ជើញសម្ពោធផ្លូូវ៧៦ ខេត្ត រតនគីរី

រតនគីរីៈ តាមការគ្រោងទុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែវិច្ឆិកានេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រី្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញសម្ពោធផ្លូូវ៧៦ នៅខេត្ត រតនគីរី ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *