ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៣ កញ្ញា នេះមានព្យុះទី ១៩មានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជា

 ភ្នំពេញៈ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៣ កញ្ញា នេះថា ព្យុះទី ១៩ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជា បង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ និងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់។

អាស្រ័យហេតុសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន ជាពិសេសអ្នកនេសាទតាមសមុទ្រ ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *