លោក គង់ គាំ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្តល់និតិសម្បទាឡើងវិញ

0
229

ភ្នំពេញៈថ្មីៗនេះ លោក គង់ គាំ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្តល់និតិសម្បទាឡើងវិញ តាមព្រះរាជក្រិត្យដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here