ហ្វ៊ុនស៊ុនប៉ិចតែងតាំង ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី នរោត្តម ម៉ារី ត្រូវបានតែងតាំងជា នាយិកាព្រះខុទ្ទកាល័យ សម្តេចក្រុមព្រះ

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *