ទស្សន:សាក្សីនៅរស់÷សូមកុំជីកកប់ប្រវត្តិ៣ឆ្នាំ៨ខែ២០ថ្ងៃ

ចេញផ្សាយ÷06.06.2021

សាក្សីស្គាល់សង្គមនិងភាពជូរចត់ក្នុងសម័យប៉ុលពតនៅរស់កាន់តែតិចទៅៗ។សល់តែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះសាក្សីទាំងនេះនឹងបាត់ស្រមោលពីកម្ពុជា។ បើបាត់សាក្សីទាំងនេះ តើអ្នករស់នៅក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ អាចជីកកប់ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃភាពជូរចត់និងទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងរបបឃោរឃៅនេះដែរឬយ៉ាងណា?គ្រាប់បែកបរិមាណូទម្លាក់នៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនសម្លាប់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ច្រើនសតវត្សមកហើយ ជប៉ុនរក្សាទុកប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចបំភ្លេចបាននេះមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ចុះខែ្មរយើងម៉េចដែរ?
សាក្សីរស់ក្នុងសម័យ៣ឆ្នាំ៨ខែ២០ថ្ងៃ(១៩៧៥-១៩៧៩)ដែលរលាយរលត់សង្ខាបន្តិចម្តងៗទៅហើយនោះ សូមដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរនិងប្រកាសថា”ពិតជាមានរបបឃោរឃៅបែបនេះមែន និងមិនមានការប្រឌិតនោះទេ”
សូមកូនខ្មែររួបរួមគ្នាឡើងដើម្បីកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាព និងរីកចម្រើនរុងរឿង៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *