ប្រធានស្ដីទីគណ​បក្សអំណាចខ្មែរ ធ្វើសន្និសីទកាសែត

ភ្នំពេញៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ សីហា នេះ  ប្រធានស្ដីទីគណ​បក្សអំណាចខ្មែរ លោក សួង សុភ័ណ្ឌ កំពុងធ្វើសន្និសីទកាសែត ជុំវិញរឿងក្ដីប្រធានគណបក្សរបស់ខ្លួន លោក សួន សេរីរដ្ឋា កំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ និង រកគន្លិះដោះស្រាយក្នុងជួរបក្សរបស់ខ្លួន ៕ ប្រសើរ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *