រានទេវតា បាក់ដួលសង្កត់លើក្មេងអាយុ៥ឆ្នាំ ស្លាប់

%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9e%91%e1%9f%81%e1%9e%9c%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9f%a1%e1%9f%a1ភ្នំពេញ៖ ក្មេងប្រុសអាយុ៥ឆ្នាំម្នាក់ ខណៈកំពុងរត់លេងកន្លែផលិតរានទេវតា នៅភូមិព្រែកឫស្សី សង្កាត់ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែ១២ ឆ្នាំ២០១៦ ដួលសង្កត់លើបណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ ៕ អូន ធួក

%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9e%91%e1%9f%81%e1%9e%9c%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9f%a1%e1%9f%a1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *