អគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តសៀមរាប

សៀមរាបះនៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែ ធ្នូនេះ ភ្លើងកំពុងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសៀមរាប មិនទាន់រលត់នៅឡើយទេ។

មហន្តរាយដោយអគ្គិភ័យនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយទេ គ្រាដែលរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យច្រើនគ្រឿងចេញទៅអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់នោះ៕ សម្បត្តិ

%e1%9e%86%e1%9f%81%e1%9f%87-%e1%9e%9f%e2%80%8b%e1%9e%9a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *