បំផ្លាញព្រៃឈើមិនអស់ចិត្ត តាមបំផ្លាញសត្វព្រៃទៀត តើថ្ងៃមុខទៅជាយ៉ាងណា ?

ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ ដូចជាហួសហេតុពេកហើយដែលក្រុមអគតិបំផ្លាញព្រៃឈើមិនអស់ចិត្ត មកបំផ្លាញសត្វព្រៃទៀត តើអនាគតសត្វព្រៃទៅជាយ៉ាងណា ?

ជាក់ស្តែងសត្វព្រៃមួយចំនួនធំត្រូវបានសមត្ដកិច្ចចាប់ដកហូតបាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ រួចយកទៅកប់ចោលទាំងអស់ ខណៈដែលគេឃើញការដាក់លក់សត្វព្រៃមានច្រើនប្រភេទ ដែលគេព្យួរដាក់លក់ មិនខ្លាចសមត្ថកិច្ចនោះ ៕ សំបូរ

%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9f%83%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9f%83%e1%9f%a1%e1%9f%a1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *