នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់មិនដឹងមានរឿងហេតុអី មកលោតទឹក សម្លាប់ខ្លួន នៅលើស្ពានដែក បេឡេ

ការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនេះ មិនបានសម្រេចទេ ដោយប្រជាពលរដ្ឋ និងសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះរារាំងទាន់រួចនាំនាង យកទៅសាកសួរ និង សម្រួលសតិអារម្មណ៍ នៅឡើយ ៕ អូន ធួក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *