មន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាបបាន​គ្រឿងញៀនជាង៥០គីឡូក្រាម

ភ្នំពេញ៖ នៅម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃ​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាបបាន​គ្រឿងញៀនជាង៥០គីឡូក្រាម នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ក់ ជីតូ ៕អូន ធួក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *