សេចក្តីសុំការអធ្យាស្រ័យនិងអភ័យទោស

ក្នុងរយ:ពេលជាងមួយសប្តាហ៍មកនេះ គេហទំព័រកម្ពុជាខ្ញុំ មានការរអាក់រអួលលើផ្នែកបច្ចេកទេស ធ្វើឲ្យខកខានផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយរយ:។
ចំពោះការអាក់ខានចេញផ្សាយមួយរយ:នេះការិយាល័យនិពន្ធសូមអភ័យទោសនិងសូមអធ្យាស្រ័យ។
គេហទំព័រកម្ពុជាខ្ញុំ mcn.news និងចេញផ្សាយបម្រើមិត្តអ្នកអាន ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។
សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *