សត្វឈ្លូស២ក្បាល ត្រូវគេដាក់អន្ទាក់សម្លាប់យកសាច់នៅព្រៃឡង់

ខេត្តក្រចេះ ៖ កាល​ពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈកន្លមកនេះ ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃបានឃាត់ មនុស្សពីនេះ ដែលទៅប្រមាញ់សត្វឈ្លូសពីរក្បាលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះ។ សមត្ថកិចបានរត្រឹមចាប់អ្នកប្រមាញធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ រាល់ការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វព្រៃនៅខេត្តក្រចេះ និងរឹបអូសឈ្លូសពីរក្បាល ដែលគេសម្លាប់ទៅហើយនោះ៕ សំបូរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *