កម្ពុជា​ ធ្លាក់មកឈរលេខរៀងទី៣ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ស៉ីហ្គេម​ គិតត្រឹម​ម៉ោង​ ០៩យប់ថ្ងៃទី០៩​ ឧសភា​នេះ!

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ SeaGames 2023 បានបង្ហាញពីតារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២​ គិតត្រឹមម៉ោង ០៩​ និង០០នាទីយប់​ ថ្ងៃទី០៩​ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្ពុជាយើង​ បានធ្លាក់មកឈរលេខរៀងទី៣​ ខណៈ​ប្រទេស​ថៃ​ និងវៀតណាម​ ទទួលបាន​មេដាយច្រេីនជាងគេ។

សូមអានព័តមានលម្អិត​បញ្ជាក់ពីមេដាយរបស់ប្រទេសណាមាមច្រើនជាងគេ​ ដូចខាងក្រោម​នេះ៖

-កម្ពុជា មេដាយមាស​ ៣៩គ្រឿង ប្រាក់ ៣៩គ្រឿង សំរិទ្ធ ៣៩គ្រឿង​ សរុប​ ១១៧គ្រឿង

-ហ្វីលីពីន មេដាយមាស ២៥គ្រឿង ប្រាក់ ៣៨គ្រឿង សំរិទ្ធ ៤១គ្រឿង សរុប​ ១០៤គ្រឿង​

-ឥណ្ឌូនេសុី មេដាយមាស ២៥គ្រឿង ប្រាក់ ២២គ្រឿង សំរិទ្ធ ៥២គ្រឿង​ សរុប​ ៩៩គ្រឿង​

-ថៃ មេដាយមាស ៤០គ្រឿង ប្រាក់ ៣០គ្រឿង សំរិទ្ធ ៤៥គ្រឿង​ សរុប​ ១១៥គ្រឿង

-ឡាវ មេដាយមាស ៥គ្រឿង មេដាយប្រាក់​ ៨គ្រឿង​ សំរិទ្ធ ២៩គ្រឿង​ សរុប​ ៤២គ្រឿង

-វៀតណាម​ មេដាយមាស​ ៣៩គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ៣៩គ្រឿង សំរិទ្ធ ៤៦គ្រឿង​ សរុប​ ១២៤គ្រឿង

-មីយ៉ាន់ម៉ា មេដាយមាស​ ១១គ្រឿង​ មេដាយប្រាក់ ៨គ្រឿង សំរិទ្ធ ២៧គ្រឿង​ សរុប​ ៤៦គ្រឿង

-ម៉ាឡេសុី មេដាយមាស​ ១៤គ្រឿង​ មេដាយប្រាក់​ ១៥គ្រឿង សំរិទ្ធ ៣២គ្រឿង​ សរុប​ ៦១គ្រឿង

-សឹង្ហបូរី មេដាយមាស​ ១៩គ្រឿង​ មេដាយប្រាក់​ ១៥គ្រឿង​ មេដាយសំរិទ្ធ ១៨គ្រឿង​ សរុប​ ៥២គ្រឿង

-ប្រុយណេ មេដាយមាស​ ០,​ មេដាយប្រាក់​ ០១, មេដាយសំរិទ្ធ ០២គ្រឿង​ សរុប​ ០៣គ្រឿង

-ទីម័រ មេដាយមាស​ ០,​ មេដាយប្រាក់​ ០,​ មេដាយសំរិទ្ធ ០២គ្រឿង​ សរុប​ ០២គ្រឿង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *